عاشقی جرم قشنگی ست !

به نام ایزد متعال

.

خیلی اتفاقی شعر بسیار قشنگی به دستم رسید . کلی گشتم تا اسم شاعرش رو پیدا کردم . با اسم و آدرسش میذارم اینجا تا اگه خواستین به وبلاگش سر بزنید ، مطمئن باشید خیلی جالبه .

.

. عاشقی جرم قشنگی ست :

.

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم

به تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور

به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلور 

به همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری

که سراغش ز غزلهای خودم می گیری

به همان زل زدن از فاصله دور به هم

یعنی آن شیوه فهماندن منظور به هم 

به تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو

به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی تو

به نفس های تو در سایه سنگین سکوت

به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت

شبحی چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده است

در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من است

یک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش

می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اش

آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده

بر سر روح من افتاده و آوار شده

در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من است

یک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش

می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش

رعشه ای چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده است

آی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست

راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟

اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست

پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش

عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش

آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود

آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

اینک از پشت دل آینه پیدا شده است

و تماشاگه این خیل تماشا شده است

آن الفبای دبستانی دلخواه تویی

عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی

.

 

¤ نوشته شده در ساعت ۱۱:۵۱ ب.ظ توسط بهروز یاسمی شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸۵

.

http://yasemi.persianblog.ir/

 

 .

 

.

 

 

 

   + نویسنده - ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸

کلک مرغابی

به نام ایزد متعال

.

.

تمام طول راه نگران بودم . می دانستم دنبالم می آید . نیم ساعت دیرتر از همیشه حرکت کردم . لباس های جدید با رنگ ها و مدل جدید پوشیدم تا مرا نشناسد . عینک آفتابی زدم و مسیرم را تغییر دادم ،‌ حتی عطر جدیدی زدم . جایی ایستادم که دقیقا ً راننده و مسافرها ی تاکسی را ببینم  و با خیال راحت ماشین انتخاب کنم . سه بار بی دلیل تاکسی عوض کردم ....

 .

نفسم به شماره افتاده بود . از بس که محکم دستم را مشت کردم تمام انگشتانم بی حس شده بود . به شرکت که رسیدم نفس راحتی کشیدم . نگاه ها را بابت دیر کردن به جان خریدم . می ارزید . موفق شده بودم بدون اینکه با او برخورد کنم به محل کارم برسم . تا موقع برگشت هم خدا بزرگ است .

.

هنوز پشت میز ننشسته بودم که اولین ارباب رجوع رسید . بوی عطر بسیار تندی که زده بود مشامم را آزرد . بلند شدم تا پنجره را باز کنم . به حالت اعتراض نگاهش کردم . عینکش را که برداشت  درجا خشکم زد . هزگز به ذهنم نرسیده بود که او هم برای ناشناس ماندن ممکن است روشهای مرا به کار بسته باشد !

.

.

.

 

   + نویسنده - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸