خدا و خدایان بسیار

به نام ایزد متعال

.

.

در شهر کلافیس ، مردی سوفسطایی بر پله های معبد نشسته بود و خدایان بسیاری را تبلیغ می کرد . و مردم در دل می گفتند : « همه این را می دانیم . مگر این خدایان با ما زندگی نمیکنند و هر جا می رویم ، دنبال مان نمی آیند ؟ »

مدتی بعد ، مرد دیگری در بازار ایستاد و رو به مردم گفت : « خدایی وجود ندارد . » و بسیاری از افرادی که حرف او را شنیدند ، از این خبر خوشحال شدند ، چون از خدایان می ترسیدند .

و روزی دیگر ، مرد بسیار خوش بیانی آمد و گفت : « فقط یک خدا وجود دارد . » و مردم مأیوس شدند ، چون از قضاوت یک خدا بیشتر از قضاوت چندین خدا می ترسیدند .

در همان فصل ، مرد دیگری هم آمد و به مردم گفت : « سه خدا وجود دارد ، که مثل یک خدا ، بر فراز باد زندگی میکنند ، و مادر معظم و مهربانی هم دارند که جفت و خواهر آن ها هم هست . »

بعد همه آرام شدند و در دل گفتند : « سه خدا در یک خدا ، حتما ً در مورد شکست ها و خطاهای ما عدم توافق دارند ، و از آن گذشته مادر مهربانشان حتما ً بخاطر خطاها و ضعف هامان از ما دفاع می کند . »

و حتا امروز هم در شهر کلافیس ، مردمی هستند که درباره ی وجود جندین خدا یا هیچ خدا ، و مادر مهربان خدایان بحث می کنند .

.

  .

.                                                                                   باغ پیامبر و سرگردان

                                                                                  جبران خلیل جبران

                                                                                  ترجمه آرش حجازی

.

.

.

.

.

 

   + نویسنده - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩