مهاجرت پیش از موعد

به نام ایزد متعال

..

 

روزی مردی نزد شیوانا امد و از فقر و تنگدستی گله کرد . او گفت که در دهکده زمینی کوچک دارد و کلبه ای محقرانه و متاسفانه دخل و خرجش کفاف تامین معاش خانواده را نمی دهد و هر روز از قبل فقیرتر وتنگدست تر می شود . او گفت که در دهکده برای او کاری نیست و تمام اهل خانه چشم امیدشان به اوست تا کاری برای خود دست و پا کند و درآمدی کسب نماید . اما چنین کاری پیدا نمی شود و او نمی داند که چه کند .

شیوانا از مرد پرسید : اگر تو همین الان در راه بازگشت به خانه بمیری و از دنیا بروی . خانواده ات چه می کنند ؟ مرد فکری کرد و گفت : خوب آنها اول برایم عزاداری می کنند و بعد چون گرسنه هستند و باید برای خود غذایی دست و پا کنند ، هر چه دارند را جمع می کنند و زمین و کلبه را می فروشند و به شهر دیگری می روند و در آنجا دسته جمعی کار می کنند تا خودشان را سیر کنند .

شیوانا از مرد پرسید : اگر همین الان زلزله ای بیاید و همه چیز حتی همان کلبه و زمین را از بین ببرد و چیزی برای فروختن و کسی برای خریدن در ده باقی نماند ، اما تو و خانواده و بقیه اهل دهکده به فرض محال زنده بمانید ، آنگاه چه می کنید ؟

مرد تنگدست فکری کرد و گفت : خوب اندکی قوت لایموت جمع می کنیم و دسته جمعی به شهر دیگری مهاجرت می کنیم و دسته جمعی هر جا کاری بود مستقر می شویم و زندگی کولی وار را شروع می کنیم !

آنگاه شیوانا تبسمی کرد و گفت : خوب ! حتمن باید بمیری یا حتمن باید زلزله ای بیاید تا تو و خانواده ات به خود تکانی بدهید و مهاجرت را شروع کنید . تا زنده ای کمی تلاش به خرج دهید و اگر لازم آمد همین امشب مهاجرت را شروع کنید !

 

                                                                                                                                                                                     فرامرز کوثری

.

.

 

.

   + نویسنده - ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠