گفتار طرب انگیز

به نام ایزد متعال

.

وقتی کسی هرکاری را از روی عداوت انجام می دهد ، می گویند « قلم در کف دشمن است » . در چنین وضعی انتقادهای منتقد از روی غرض و کینه است . او به هرچیزی از دید منفی نگاه میکند . اگر روزنامه نگار باشد ، تیترهایی میزند که اصل مطلب را خنثی می کند . از چه زمان « قلم در کف دشمن » افتاده است ؟ سعدی پاسخ شما را می دهد :

ندانم کجا دیده ام در کتاب

که ابلیس را دید مردی به خواب

به بالا صنوبر ، به دیدار ، حور

چو خورشیدش از چهره می تافت نور

 فرا رفت و گفت : ای عجب ، این تویی ؟!

فرشته نباشد بدین نیکویی

توکاین روی داری به حسن قمر

چرا در جهانی به زشتی سمر؟

تو را سهمگین روی پنداشتند

به گرمابه در ، زشت بنگاشتند .

حالا ملاحظه بفرمایید ابلیس چه جوابی می دهد :

شنید این سخن ، بخت برگشته دیو

به زاری برآورد بانگ و غریو

که : ای نیکبخت ، این نه شکل من است

ولیکن قلم در کف دشمن است

بر انداختم بیخشان از بهشت

کنونم به کین می نگارند زشت

.

                                       گفتار طرب انگیز ( طنز سعدی در گلستان و بوستان )

                                       نویسنده : عمران صلاحی

                                       تصویرگر : غلامعلی لطیفی

                                       انتشارات گل آقا

.

.

.

.

 

   + نویسنده - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠