یکی نجاتم بده!!!!!!

به نام ایزد متعال

.

همیشه تو زندگیم حق انتاب داشتم . اول از همه پدر و مادرم ، ملیتم ، دینم و جنسیتم رو انتخاب کردم . بعدانتخاب کردم تو چه شرایطی بزرگ شم ، چی بخورم و چی بپوشم . موقع مدرسه رفتنم که شد ، مدرسه و معلمام رو انتخاب کردم . دبیرستان که رفتم رشته ی تحصیلیم رو انتخاب کردم ( بابام گفت : انتخاب با خودته ریاضی یا تجربی؟ ) بعد انتخاب کردم چه رشته ای رو تو چه دانشگاهی بخونم . فارغ التحصیل که شدم شغلم و محل کارم رو انتخاب کردم . میزان حقوق ، مزایا ، پاداش ، ساعت کار و ....

ازوقتی یادمه تو خونه برای خرید هر چیزی و انجام هرکاری مجبور بودم نظر بدم : برای خرید لباس ، مهمونی رفتن ، شام و ناهار ، رنگ اتاق ، مدل میز و مبل و ....

خسته شدم از این همه انتخاب ، لطفا از امروز یکی دیگه برام انتخاب کنه ، خسته شدم ، خسته!

.

.

.

   + نویسنده - ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧