چرا خدا !؟

به نام ایزد متعال

 

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را دیگر چرا آفریدی؟

 

خداوند گفت : غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خدا نمی افتد.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

   + نویسنده - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸