شعر !

به نام ایزد متعال

لاله دیدم روی زیبای توام آمد بیاد

شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد

 

سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند

روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد

 

بود لرزان شعله ی شمعی در آغوش نسیم

لرزش زلف سمن سای توام آمد بیاد

 

در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت

با حریفان قهر بی جای توام آمد بیاد

 

از بر صیدافکنی آهوی سرمستی رمید

اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد

 

پای سروی جویباری زاری از حد برده بود

های های گریه در پای توام آمد بیاد

 

شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی

از تو دیوانگی های توام آمد بیاد

.

.

.

.

   + نویسنده - ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸