خودشکن

به نام ایزد متعال

.

این مرد خود پرست

این دیو، این رها شده از بند

مست مست

استاده روبه روی من و

خیره در منست

***

گفتم به خویشتن

آیا توان رستنم از این نگاه هست ؟

مشتی زدم به سینه او،

ناگهان دریغ

آئینه تمام قد روبه رو شکست .

*****

                        حمید مصدق

.

.

   + نویسنده - ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸