شب نورد

به نام ایزد متعال

 

شب است و چهره ی میهن سیاهه

نشستن در سیاهی ها گناهه

تفنگم را بده تا ره بجویم

که هر که عاشقه پایش به راهه

برادر بی قراره

برادر شعله واره

برادر دشت سینه ش لاله زاره

شب و دریای خوف انگیز و توفان

من و اندیشه های پاک  پویان

برایم خلعت و خنجر بیاور

که خون می بارد از دل های سوزان

برادر نوجوونه

برادر غرق خونه

برادر کاکلش آتش فشونه

تو که با عاشقان درد آشنایی

تو که همرزم و هم زنجیر مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار

بزن شیپور صبح روشنایی

برادر دشمن ام خون خواره امشب

هوای خانه ظلمت باره امشب

چراغی بر سر راه ام بگیرید

که دیو شهر شب بیداره امشب 

*** 

شب است و مادران شهر غم ناک

هزاران گل شکفت و خفت در خاک

عزیزم داغ دارم دست واکن

به پا کن بیرق صبح طرب ناک 

*** 

به عهد شب نوردی ها وفا کن

برادرهای عاشق را صدا کن

بزن بر سینه ی شب تیری از نور

گل خورشید را مهمان ما کن 

*** 

به سیل صبح خواهان راه بستند

هزاران سینه و سر را شکستند

ولی مردم گرفته دست در دست

ز چنگ دیو مردم خوار رستند

 

                                              آهنگ ساز سرود و تک نواز تار : محمدرضا لطفی

                                              شعر: اصلان اصلانیان

                                              خواننده :استاد شجریان

 

   + نویسنده - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸