غریبه

به نام ایزد متعال

.

به رنگ سبز بارانی غریبه

به عشقی پاک می مانی غریبه

اگرچه با نفس هایم غریبی

غمم را خوب می دانی غریبه

به دیدارم نمی آیی غریبه

تو هم دیری ست تنهایی غریبه

اگرچه اندکی دلواپسم من

ولی دانم که می آیی غریبه

شروعی تازه تر دارم غریبه

کمی میل سفر دارم غریبه

اگرچه دور دورم از هوایت

ولی از تو خبر دارم غریبه

غروبی خسته می آیم غریبه

به پای بسته می آیم غریبه

بمان در انتظارم دیر یا زود

شبی آهسته می آیم غریبه

                             ( هرچی گشتم اسم شاعرش رو پیدا نکردم)

.

.

   + نویسنده - ۳:۱۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠